charakter odruchów

Dzięki powyższemu, cechą odruchu jest szybkość reakcji, uniezależnionej od woli i zazwyczaj brak dojścia podniety do świadomości. Poza tym w odruchu uderza: automatyzm, stereotypowość odpowiedzi ruchowej na podnietę czuciową, oraz charakter obronny całego przejawu Szerokie rozpowszechnienie przejawów odruchowych wśród wszystkich kręgowców, od ryb począwszy, a na człowieku skończywszy, każe wnosić, że tego rodzaju czynności układu nerwowego są objawami rodowo głęboko zakorzenionymi, które muszą znajdować zastosowanie w b. różnorodnych okolicznościach życiowych. Ze tak jest istotnie, dowodem może być chociażby to, że i w rozwoju osobniczym najwcześniejszymi uzewnętrznieniami działalności ukł. nerwowego są właśnie odruchy, do których dopiero później dołączają się przejawy inne, bardziej zawiłe. Bliższe wniknięcie w istotę oraz w charakter odruchów nakazuje przyjąć, że w ogólnej działalności nerwowej, nawet ssaków najwyższych, mechanizm odruchowy posiada rolę panującą, bo stojącą na straży życia i potrzeb ustroju najistotniejszych i że dopiero na tym podłożu dochodzą do głosu reakcje ukł. nerw. ośrodkowego wyższe, gdyż luźniej związane z wymaganiami chwili bieżącej, a mianowicie: przejawy wzruszeniowe, uczuciowe i przejawy świadomości Powracając do analizy opisanego powyżej łuku odruchowego określimy go nie tylko jako łuk dwuneuronowy, ale ponadto jako – typ łuku różnorodnego. Nazwiemy go dlatego łukiem różnorodnym, albowiem skurcz danego mięśnia nastąpił skutkiem podrażnienia innego narządu, a w danym przypadku skóry. Mamy więc z jednej strony skórę (receptor), a z drugiej mięsień (effector). Klasycznym przykładem odruchu różnorodnego jest powszechnie stosowany w klinikach tzw. – odruch Babińskiego, w którym na skutek potarcia powierzchni podeszwowej stopy następuje silne zgięcie palców stopy. [więcej w: wrastający paznokieć maść, biofenac ulotka, biofenac ulotka implanty ]

Powiązane tematy z artykułem: ardi bartoszyce biofenac ulotka wrastający paznokieć maść