cialka cieplne Ruffiniego

W ten sposób mamy pewne szanse podrażnienia jednego z kontaktoreceptorów skóry, a mianowicie tzw. – ciałka cieplnego Ruffiniego. Zmiany, które zachodzą w tym ciałku na skutek podrażnienia zostają wnet przekazane dendrytowi jednego z nerwów obwodowych, który posiada ścisły związek z wymienionym ciałkiem. W dalszym ciągu podnieta wędruje wzdłuż dendrytu nerwu obwodowego aż do odpowiedniego neuronu zwoju rdzeniowego (gn. spinale). Należy tutaj zaznaczyć, że jedyną drogą podniet czuciowych do rdzenia jest droga prowadząca przez neuryt neuronu zwoju rdzeniowego, tj. przez jedno z włókien korzonka grzbietowego, i w ten sposób bodziec przenika przez pole Lissauera, albo też nieco dośrodkowo od niego, w głąb miąższu rdzenia. Zachowanie się dalsze włókien korzonka grzbietowego może być wielorakie, co pociąga, oczywiście, za sobą nader ważne następstwa. [przypisy: trening umiejętności społecznych dla dzieci, proteza kończyny dolnej, warunki do oddania krwi ]

Powiązane tematy z artykułem: proteza kończyny dolnej trening umiejętności społecznych dla dzieci warunki do oddania krwi