cialko chlodowe skóry Kraussego

Powstanie powyższych odruchów somatyczno-trzewnych można wyrazić schematycznie w sposób następujący: ciałko chłodowe skóry Kraussego-> dendryt zwoju rdzeniowego, neuron zwoju rdzeniowego (Ineuron)->neuryt zwoju rdzeniowego, neuron jądra współczulnego rdzenia (II neuron)-> neuryt neuronu współczulnego ->neuron zwoju współczulnego podkręgowego (Lii neuron), nerw obwodowy -> mięśniówka jelitowa lub naczyniowa. Mamy więc tutaj do czynieni z odruchem somatyczno-trzewny trójneuronowym, który jednak może przybrać postać łuku 4,5 i wieloneuronowego, jeśli dopuścimy do interwencji większą ilość neuronów skojarzeniowych. Jeszcze inny obraz stosunków powstanie wówczas, gdy neuron czuciowy tworzy synapsę z jednym z, neuronów jądra grzbietowego Clarkea. W przypadku tym podnieta nie umiejscowi się w rdzeniu, lecz wędruje do móżdżku, o czym będzie mowa na innym, miejscu. ośrodki rdzeniowe. Analizę budowy i znaczenia rdzenia pragnę uzupełnić zwięzłym przeglądem jego cech i roli, niezależnie od pozostałych części układu nerwowego ośrodkowego. [hasła pokrewne: nosolan, gedia nowa sól, ardi bartoszyce ]

Powiązane tematy z artykułem: ardi bartoszyce gedia nowa sól nosolan