Duze znaczenie samoobronne posiada odruch róznorodny brzuszny

Duże znaczenie samoobronne posiada odruch różnorodny brzuszny, przejawiający się skurczem mm. brzusznych na skutek podrażnienia skóry brzucha. Jeżeli jednak przejaw ruchowy będzie odpowiedzią na podrażnienie, wychodzące z samego mięśnia lub też gdy czynność wydzielnicza gruczołu wywoła jakiśkolwiek bodziec wewnątrz-gruczołowy, to wtedy odruch tego rodzaju będziemy nazywać – odruchem jednorodnym. Klasycznym przykładem odruchu jednorodnego jest odruch rzepkowy, wywołany uderzeniem w więzadło rzepkowe. Uderzenie to, powodując raptowne rozciągnięcie m. czworogłowego uda, jest przyczyną podrażnienia wrzecion mięśniowych- (tj. ciałek czuciowych, znajdujących się w brzuścu mięśniowym i). Odpowiedzią na to podrażnienie jest skurcz mięśnia rozciągniętego. Mechanizm powyższego odruchu możemy przedstawić w sposób następujący: Wrzeciono mięśniowe m. czworogłowego uda-> dendryt odpowiedniego zwoju rdzeniowego – zwój rdzeniowy (I neuron)->korzonek grzbietowy -> neuron ruchowy słupa brzusznego rdzenia (II neuron)-> korzonek brzuszny –nerw obwodowy -> płytki ruchowe miocytów m. czworogłowego uda. Na tym nie wyczerpują się różnice między odruchami – jedno i różnorodnymi. [podobne: dayco tychy, rukcug, waleriana krople ]

Powiązane tematy z artykułem: dayco tychy rukcug waleriana krople