Intensywna kontrola glikemii w próbach ACCORD i ADVANCE

Cukrzyca wiąże się ze skróconym okresem życia, w dużej mierze na skutek choroby sercowo-naczyniowej.1-3 Chociaż cukrzyca znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, względny wzrost częstości występowania każdego procentowego zwiększenia stężenia hemoglobiny glikowanej jest niewielki.4 Powikłania mikronaczyniowe cukrzycy pozostają głównymi przyczynami ślepoty i niewydolności nerek w rozwiniętym świecie i są znacznie bardziej związane z hiperglikemią niż z powikłaniami makronaczyniowymi.4 Chociaż istnieje związek między hiperglikemią a ryzykiem sercowo-naczyniowym, istnieje mniej dowodów na to, że obniżenie stężenia glukozy wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka. Pacjenci z cukrzycą typu 2, u których stężenie glikowanej hemoglobiny było zmniejszone z 8 do 7% w badaniu prospektywnego cukrzycy w Wielkiej Brytanii (UKPDS), nie wykazali zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych, chociaż podgrupa pacjentów leczonych metforminą miała mniejsze ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych .5 Wśród pacjentów z cukrzycą typu badanych w badaniu cukrzycy i powikłaniach / epidemiologii interwencji i powikłań cukrzycowych (DCCT / EDIC), obniżenie stężenia glukozy wiązało się z długofalową korzyścią w odniesieniu do powikłań sercowo-naczyniowych, które ujawniły się dopiero po upływie wielu lat. rekrutacja.6
Tabela 1. Tabela 1. Różnice między badaniami ACCORD i ADVANCE. Dwa badania w tym wydaniu czasopisma – badanie ACCORD (badanie mające na celu kontrolę ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę) 7 (ClinicalTrials.gov number, NCT00000620) i ADVANCE (działanie w cukrzycy i chorobie naczyniowej: Preterax i Diamycron zmodyfikowano z kontrolą o kontrolowanym uwalnianiu) trial8 – starał się określić wpływ obniżenia poziomu glukozy do poziomu zbliżonego do prawidłowego na ryzyko sercowo-naczyniowe. Chociaż badania ACCORD i ADVANCE porównują intensywne i standardowe cele obniżania poziomu glukozy w cukrzycy typu 2, próby różniły się znacznie (Tabela 1). Większość pacjentów w obu badaniach otrzymywała leki z różnych klas, z insuliną lub bez insuliny. Jednak w badaniu ACCORD nie było żadnych ograniczeń w leczeniu obniżającym poziom glukozy, aby osiągnąć cel glikemiczny, podczas gdy w badaniu ADVANCE wszyscy pacjenci w grupie z intensywną kontrolą byli zobowiązani do otrzymania sulfonylomocznika gliklazy (zmodyfikowanego uwalniania) podczas inicjacji. W badaniu ADVANCE leczenie tiazolidynedionem było rzadkie (<20% uczestników), natomiast rozyglitazon był stosowany w 90% z grupy intensywnej terapii iw 58% z grupy terapii standardowej podczas badania ACCORD. Obydwa badania wykorzystywały model czynnikowy do testowania dodatkowych i różnych interwencji terapeutycznych w swoich uczestnikach badania: w badaniu ACCORD uczestnicy zostali losowo przydzieleni do poddania się intensywnej terapii lub standardowej terapii w celu obniżenia ciśnienia krwi lub przyjęcia fenofibratu lub placebo; w badaniu ADVANCE pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania połączenia peryndoprylu i indapamidu lub do otrzymywania placebo.9 Żadne z badań nie uwidoczniło stylu życia ani modyfikacji diety.
Mocne strony obu badań obejmują dużą liczbę uczestników z całkowitą obserwacją dla mediany od około 3,5 do 5,0 lat. Wyjściowa charakterystyka uczestników obu badań była typowa dla osób dorosłych z cukrzycą typu 2: średni wiek, od 62 do 66 lat; czas trwania cukrzycy, 8 do 10 lat; i mediana poziomu hemoglobiny glikowanej, 7,2 do 8,1%
[patrz też: armalux, instagram kraseczka, dayco tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: armalux dayco tychy instagram kraseczka