jadro wspólczulne rdzenia

Każdy ze zwojów układu podkręgowego jest połączony z rdzeniem za pośrednictwem tzw. Gałązki łączącej białej (ramus communicans albus) utworzonej przez neuryty – jądra współczulnego rdzenia (nucleus sympathicue) . Nasze ujęcie istoty układu współczulnego byłoby bardzo ułamkowe, gdybyśmy nie omówili bliżej znaczenia tego jądra. Otóż – jądro współczulne rdzenia należy sobie wyobrazić pod postacią pręta, rozciągającego się od poziomu VIII kręgu szyjnego po krąg lędźwiowy Il l. Jako całość, stanowi ono – ośrodek współczulny rdzeniowy(centrum sympathicum. medullare) . Ośrodek ten wywiera wpływ na wiele podstawowych funkcji trzewnych za pośrednictwem układu współczulnego podkręgowego i dalszych jego ekspozytur. [patrz też: proteza kończyny dolnej, warunki do oddania krwi, prawo i medycyna czasopismo ]

Powiązane tematy z artykułem: prawo i medycyna czasopismo proteza kończyny dolnej warunki do oddania krwi