korzonek ruchowy

Dochodzą doń trzy gałązki, zwane-korzonkami(radices), zapewniające łączność zwoju z pozostałym ukł. nerwowym. Tymi gałązkami są: – korzonek ruchowy(radix motoria), odchodzący od n. okoruchowego (n. III),-korzonek czuciowy(radix sensitiraj, dostarczający zwojowi włókien czuciowych od n. ocznego (1 IV) i wreszcie korzonek współczulny (radix sympathica), który jest gałązką zwoju szyjnego przedniego, a dostaje się do zwoju rzęskowego za pośrednictwem splotu szyjno-tętniczego. Korzonek ten przewodzi z ośrodka rzęskowo- rdzeniowego (centrum cilio-spinale) drogą zwojów szyjnych współczulnych włókna, powodujące rozszerzenie źrenicy podczas lęku, w agonii, w zasłabnięciach. Ze zwoju rzęskowego odchodzą liczne cienkie – nn. rzęskowe krótkie (nn. ciliares breres), kończące się w gałce ocznej i doprowadzające do niej włókna n. oko- ruchowego, włókna czuciowe n. trójdzielnego i wreszcie wspomniane włókna, powodujące rozszerzenie źrenicy. Zwój klinowo-podniebienny (gn. sphenopalatinum) leży ukryty w głębi dołu skrzydłowo-podniebiennego. Jak każdy zwój współczulny, także i ten otrzymuje szereg gałęzi doprowadzających (rr. afferentes), a ze swej strony oddaje gałęzie odprowadzające (rr. efferentes). [patrz też: justyna dobrosz oracz wikipedia, amica słupca, altacet zel ]

Powiązane tematy z artykułem: altacet zel amica słupca justyna dobrosz oracz wikipedia