odruch wywoluje odruch

W układzie nerwowym ośrodkowym, a w danym przypadku w jego odcinku rdzeniowym, chodzi więc o takie powiązanie poszczególnych narządów, aby praca mogła być wykonana najlepiej i najszybciej. Tym zadaniem jest obarczony-układ skojarzeniowy, reprezentowany przez neurony o różnej długości wypustek. Posiada on inne jeszcze, nie mniej ważne zadanie: oto, wprawiając w stan czynny dużą ilość uwspółzależnionych neuronów, umożliwia powstanie całego szeregu odruchów, powiązanych ze sobą przyczynowo, które nazywamy –łańcuchami odruchowymi. W takim łańcuchu jeden odruch wywołuje odruch następny i proces ten trwa dalej, dopóki nie zostanie dokonana pewna czynność, niekiedy b. zawiła (np. chód). Być może, że to co nazywamy – instynktem jest właśnie swoistym łańcuchem odruchowym, dziedzicznie przekazywanym z pokolenia na pokolenie Widzimy więc, że rdzeń jest stacją, ześrodkowującą dużą ilość ośrodków ruchowych dla mięśni somatycznych. Ośrodki te nazywamy-ośrodkami somatyczno-ruchowymi rdzenia. J eden z nich posiada wprost wyjątkowe znaczenie dla życia. [podobne: armalux, wrastający paznokieć maść, dayco tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: armalux dayco tychy wrastający paznokieć maść