Pewne powiklanie budowy

Pewne powikłanie budowy może nastąpić w tym typie łuku od- ruchowego jedynie w ten sposób, że neuryt zwoju rdzeniowego nawiązuje łączność nie z jednym neuronem ruchowym, lecz przez oddanie pewnej ilości bocznic z całym szeregiem sąsiednich komórek słupa brzusznego. W tym przypadku podnieta czuciowa -rozpromieniowuje się na rozleglejszy obszar ośrodka ruchowego rdzenia, powodując reakcję ruchową większej ilości miocytów, a więc przejaw ruchowy bardziej złożony. Spostrzeżenia przemawiają za tym, że jednak i ta postać odruchu, choć już bardziej urozmaicona, nie jest w przejawach życiowych prawidłowych postacią zwykłą, lecz raczej pewnym uproszczeniem teoretycznym, ułatwiającym zrozumienie przejawów bardziej zawiłych. Ale zanim przejdziemy do analizy budowy luków odruchowych, stojących bliżej rzeczywistości, dobrze będzie określić cechy fizjologiczne odruchów, opierając się na danych morfologicznych przedstawionych powyżej. Otóż – odruchem nazywamy przejaw ruchowy (lub wydalniczy), występujący w ślad za podrażnieniem czuciowym, w którym bierze udział bardzo ograniczona ilość neuronów (ale minimum dwa ). Jeżeli mamy do czynienia z odruchem rdzeniowym (mogą być bowiem odruchy, których podłoże morfologiczne znajduje się w innych częściach ukł, nerw. ośrodk. , np, w rdzeniomózgowiu, w międzymózgowiu, w ukl. współczulnym), to cały przebieg sprawy odbywa się jedynie w obrębie mniejszego lub większego odcinka rdzenia, bez interwencji ośrodków pozardzeniowych. [patrz też: nosolan, armalux, justyna dobrosz oracz wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: armalux justyna dobrosz oracz wikipedia nosolan