UKLAD WSPÓLCZULNY

UKŁAD WSPÓŁCZULNY Układ współczulny (systema nervorum sympathicum) stanowi część ukl. nerwowego ośrodkowego, unerwiającą specjalnie narządy trzewne, A więc podczas gdy rdzeń i jego nadbudówki wiążą ustrój ze światem zewnętrznym i wypowiadają się ruchowo za pośrednictwem umięśnienia somatycznego, to układ współczulny jest niejako zapatrzony,. w to, co się dzieje wewnątrz ustroju i uzewnętrznia się ruchowo przy pomocy umięśnienia trzewnego, powstałego z listka trzewnego blaski bocznej mezodermy. Pomimo to istnieje między tymi dwoma układami bardzo ścisła współpraca, dzięki której wpływy świata zewnętrznego mogą w pewnych okolicznościach dotrzeć do trzew, a to co się dzieje wewnątrz jelit lub płuc zwykło zabarwiać w taki lub w inny sposób podniety, odbierane z zewnątrz. Jest rzeczą wielce prawdopodobną, że tzw. samopoczucie jest właśnie rodzajem syntezy stanu funkcjonalnego ukł. [podobne: scorbolamid na gardło, pzhgp sanok, gedia nowa sól ]

Powiązane tematy z artykułem: gedia nowa sól pzhgp sanok scorbolamid na gardło