Budowa istoty bialej rdzenia.

Łatwo zrozumieć, że tego rodzaju budowa rdzenia czyni zeń narząd mogący uzgodnić interesy różnych części ciała i uzależnić reakcje ruchowe od podniet czuciowych, podniety zaś czuciowe od przejawów ruchowych. Budowa istoty białej rdzenia. W skład istoty białej, złożonej ze wspomnianych powyżej powrózków, wchodzą włókna nerwowe rdzenne dwojakiego rodzaju. Jedne z nich są włóknami skojarzeniowymi, całkującymi działalność poszczególnych odcinków. Włókna te są przeważnie umieszczone w częściach głębszych powrózków. Powstałe włókna są – włóknami szlakowymi. Rozróżniamy w rdzeniu dwa zasadnicze typy włókien szlakowych: – włókna szlakowe domózgowiowe, zwane również – włóknami wstępującymi, które rozpoczynają się w istocie szarej rdzenia, a kończą się w różnych odcinkach mózgowia, oraz-włókna szlakowe odmózgowiowe albo-włókna zstępujące , zaczynające się w mózgowiu, a kończące się w istocie szarej rdzenia. Innymi słowy, podczas gdy we włóknach domózgowiowych podniety dążą od rdzenia lub od zwojów rdzeniowych do mózgowia, to we włóknach odmózgowiowych kierunek bodźców jest wręcz odwrotny: powstają one w istocie szarej mózgowia, a stacją odbiorczą jest rdzeń. [więcej w: przychodnia szczęśliwicka, marput radom, dayco tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: dayco tychy marput radom przychodnia szczęśliwicka