Charakterystyka morfologiczno – czynnosciowa

Charakterystyka morfologiczno – czynnościowa poszczególnych szlaków będzie podana dalej. Na tym miejscu pragnę tylko zaznaczyć, że w utworzeniu ich nazw trzymałem się zasady, aby na początku umieszczać określenie miejsca zapoczątkowania szlaku, a na końcu miejsce jego zakończenia. A więc np. w nazwie szlak czworaczo-rdzeniowy podano w wyrazie czworaczo – miejsce zapoczątkowania szlaku w ciałach czworaczych śródmózgowia, a wyraz – rdzeniowy mówi, że szlak ten kończy się w istocie szarej rdzenia. Poniżej mamy krótkie zestawienie wymienionych szlaków. Strzałkami, zwróconymi ostrzem ku górze, oznaczono szlaki domózgowiowe, zaś szlaki odmózgowiowe czyli dordzeniowe oznaczono strzałkami, zwróconymi ku dołowi, Stosunki topograficzne rdzenia. Istota szara rdzenia pozostaje w łączności z jednej strony z-całym szeregiem narządów ciała (np. skóra, umięśnienie somatyczne, a poniekąd i trzewne), a z, drugiej z układem nerwowym współczulnym oraz mózgowiem. Łączność rdzenia z narządami zapewniają korzonki rdzeniowe (brzuszny i grzbietowy), łączność z mózgowiem dokonywa się za pośrednictwem szlaków. [podobne: przychodnia szczęśliwicka, marput radom, armalux ]

Powiązane tematy z artykułem: armalux marput radom przychodnia szczęśliwicka