Mniejsze lub wieksze powstawanie acetylocholin jest mozliwe w róznych tkankach

Mniejsze lub większe powstawanie acetylocholin jest możliwe w różnych tkankach. Jeżeli zaś w pobliżu miejsc wyzwalania się acetylocholiny znajdują się struktury, które mają zdolność wychwytywania acetylocholiny, to acetylocholina wywoła podrażnienie jako jad pośredni. Do takich struktur należą synapsy układu wegetatywnego. Może też acetylocholina przedostawać się do krwi w-raz z- innymi trującymi wytworami. We krwi acetylocholiny znajdujemy mimo wszystko nie dużo, ,gdyż enzym cholinoesteraza, znajdujący się zawsze we krwi, rozkładają, wobec czego trudno ją tam wykryć. Acetylocholina wykrywa się jednak dobrze w płynie mózgowo-rdzeniowym nawet bez ezeryny, która ochrania acetylocholinę przed niszczącym ją działaniem cholinoesterazy. W powstawaniu objawów alergicznych odgrywa jeszcze rolę histamina, która – jak wykazują nowsze badania – wyzwala się wtórnie pod wpływem acetylocholiny i wzmaga objawy lecznicze. Koncepcja mechanizmu cholinergicznego tłumaczy nam objawy w alergiach, które pokrywają się z objawami wywołanymi drażnieniem nerwu błędnego, gdyż działanie acetylocholiny jest takie, jak działanie nerwu błędnego, nerw zaś błędny wyzwala w swoich zakończeniach acetylocholinę. [więcej w: cocois apteka, nifco żory, waleriana krople ]

Powiązane tematy z artykułem: cocois apteka nifco żory waleriana krople