mózgowie oraz rdzen

Istotnie, podczas gdy mózgowie oraz rdzeń zawiadują podległymi im narządami z oddali, to układ współczulny wyraźnie idzie na spotkanie trzew i układu naczyniowego. Ten brak dążności do scalania się w jeden niepodzielny utwór byłby, z punktu widzenia anatomii teoretycznej, objawem pierwotnym, gdyby nie możliwość, ze wiele czynników niezupełnie wyjaśnionych mogło się złożyć na taki właśnie układ stosunków. Dalszą, lecz nieistotną, cechą układu współczulnego jest to, że wypustki jego neuronów zazwyczaj nie posiadają otoczki rdzennej i że przewodnictwo ich jest powolniejsze. Być może, że przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że czas wewnętrzny (A. CarreI) spraw odbywających w głębi trzew jest inny, powolniejszy, aniżeli czas wewnętrzny układu somatycznego, ściśle związanego z biegiem zdarzeń. odbywających się w świecie zewnętrznym. Podstawowymi jednostkami układu współczulnego są –zwoje współczulne (ganglia) oraz – n n. współczulne obwodowe(nn. sympathici peripherici), łączące między sobą te zwoje, a z drugiej strony zwoje z narządami. [hasła pokrewne: armalux, instagram kraseczka, smeggi ]

Powiązane tematy z artykułem: armalux instagram kraseczka smeggi