neuryt korzonka grzbietowego

Mówiąc o zachowaniu się, mam na myśli przede wszystkim sposób zakończenia się tego neurytu przez nawiązanie łączności z jakimś innym neuronem. Otóż neuryt korzonka grzbietowego może wejść w łączność z następującymi neuronami: a) – z neuronem jednego z jąder ruchowych słupa brzusznego; b) z jednym z – neuronów skojarzeniowych krótkich; c) z – neuronem skojarzeniowym długim; d) z – neuronem jądra współczulnego; e) z – neuronem jądra grzbietowego Clarkea; f) z jednym-z neuronów istoty szarej pośrodkowej i wreszcie – g) część neurytów korzonka grzbietowego nie przenika zupełnie do istoty szarej, lecz wchodzi w obrąb powrózka grzbietowego, tworząc tam – szlak zwojowy, kończący się w – jądrze smukłym Golla i w-jądrze klinowatym Burdacha, mieszczących się w rdzeniomózgowiu (myelencephalon). I) -Kontaktoreceptorami- będziemy nazywać narządy zmysłów, które mogą być podrażnione jedynie przez bezpośrednie zetknięcie (kontakt) z czynnikami drażniącymi. Chodzi więc tutaj o narządy zmysłów dotyku, bólu, ciepła, ucisku i rozciągania (w narządach ruchu). [przypisy: justyna dobrosz oracz wikipedia, dayco tychy, amica słupca ]

Powiązane tematy z artykułem: amica słupca dayco tychy justyna dobrosz oracz wikipedia