Przekazywanie gruźlicy o dużej oporności na leki w Afryce Południowej ad 6

Dodatkowe 8% uczestników nie otrzymało wcześniej leczenia gruźlicy MDR, ale ich izolaty nie miały genotypu odpowiadającego genotypowi innego uczestnika badania, a 23% uczestników otrzymywało leczenie z powodu gruźlicy MDR, ale ich izolaty były skupione z co najmniej jednym innym uczestnikiem badania. Gruźlica XDR mogła rozwinąć się również z powodu transmisji w obu tych grupach uczestników. Analiza sieci społecznościowej
Zidentyfikowaliśmy łączność epidemiologiczną między osobami fizycznymi lub szpitalnymi u 123 uczestników (30%). W sumie nazwano 2901 kontaktów (mediana kontaktów na uczestnika, 7, zakres międzykwartylowy, 4 do 10). Większość kontaktów stanowiły osoby z gospodarstw domowych (2301 z 2901 kontaktów, 79%); 376 kontaktów pochodziło z miejsc pracy (13%), a 224 osoby z innych środowisk (8%), takich jak kościół. Spośród wymienionych kontaktów 293 miało gruźlicę (10%), a 25 miało gruźlicę XDR (1%). Trzynaście z tych 25 uczestników zostało włączonych do tego badania.
Rysunek 3. Rysunek 3. Sieci społecznościowe w domach i społecznościach, pochodzące z linków typu osoba-do-osoby oparte na nazwach. Pokazana jest sieć społeczna 59 uczestników z bezpośrednimi linkami między osobami. Duże czarne kółka wskazują uczestników badania. Małe kółka oznaczają 450 bliskich kontaktów określonych przez uczestników. Linie między dwoma dużymi okręgami wskazują na 2 uczestników badania, którzy nazwali się nawzajem jako bliski kontakt. Linie między dużym okręgiem a małym okręgiem pokazują kontakty określone przez każdego uczestnika. Kręgi kontaktów są zacienione zgodnie z ich historią gruźlicy, jak donosi uczestnik badania (biały oznacza brak wcześniejszej aktywnej gruźlicy, szara wcześniejsza aktywna gruźlica i czarna poprzednia gruźlica XDR). Dodatkowe szczegóły przedstawiono na rysunku S3A w dodatkowym dodatku.
Odsyłacz osoba do osoby został zidentyfikowany u 59 z 404 uczestników (15%), którzy utworzyli 25 sieci społecznościowych (rysunek 3). Łącznie 111 połączeń łączyło tych 59 uczestników; 93 ogniwa (84%) były członkami gospodarstw domowych, 8 (7%) było osób w miejscu pracy, a 10 (9%) było osób w innych środowiskach. Niektóre sieci obejmowały wiele domów, pokoleń rodzinnych i społeczności (rys. S3A i S3B w dodatkowym dodatku).
Łącznie 298 uczestników badania (74%) zgłosiło, że byli hospitalizowani w ciągu 5 lat przed rejestracją; spośród tych uczestników 86 (29%) było hospitalizowanych w więcej niż jednym szpitalu. Uczestnicy zostali przyjęci do 53 różnych szpitali (ryc. 1B). Średni czas hospitalizacji wynosił 2 miesiące (zakres międzykwartylowy, do 4).
Spośród 298 osób hospitalizowanych 117 (39%) było przyjmowanych przed rozpoznaniem gruźlicy XDR. Siedemdziesiąt jeden z tych 117 uczestników (61%) posiadało połączenie szpitalne z innym uczestnikiem badania (ryc. S3C w dodatku uzupełniającym). Mediana liczby uczestników, z którymi pokryły się hospitalizacje wynosiła 3 (zakres międzykwartyla- nowy, do 18), dla mediany miesiąca (odstęp międzykwartylowy, do 2).
Łącznie 177 innych lokalizacji zostało zgłoszonych przez 124 uczestników (31%) jako strony, w których spędzili znaczną część czasu
[podobne: bóg nigdy nie mruga chomikuj, armalux, justyna dobrosz oracz wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: armalux bóg nigdy nie mruga chomikuj justyna dobrosz oracz wikipedia