Ludzkie koszty użycia tytoniu ad

Amerykański przemysł tytoniowy jest prowadzony przez Philipa Morrisa i RJR Nabisco, które razem kontrolowały 70 procent rynku w USA w 1988 roku78. W 1992 roku Philip Morris był siódmą co do wielkości korporacją przemysłową w Stanach Zjednoczonych, z obrotami o wartości 50 miliardów dolarów. Kiedy te korporacje zostały uszeregowane według zysków, Philip Morris zarabiał więcej w 1992 r. – 4,9 mld USD – niż jakakolwiek inna firma w Stanach Zjednoczonych, odzwierciedlając dużą marżę zysku ze sprzedaży papierosów79. Ten ekonomiczny sukces w obliczu spadku konsumpcji papierosów w USA dotyczył cen, które z nadwyżką rekompensowały zarówno inflację, jak i spadek sprzedaży krajowej. Continue reading „Ludzkie koszty użycia tytoniu ad”