wlókna szlakowe odmózgowiowe

Zarówno włókna szlakowe odmózgowiowe, jak i domózgowiowe nie leżą w rozproszeniu, lecz skupiają we wiązki, mniej lub więcej grube, zwane potocznie-szlakami nerwowymi. Posiadają one stale miejsca w istocie białej. Większą część istoty białej rdzenia stanowią szlaki domózgowiowe, umożliwiające wywieranie wpływu przez rdzeń wraz ze zwojami rdzeniowymi na mózgowie i szlaki odmózgowiowe, uzgadniające działalność rdzenia pod wpływem nakazów, dochodzących od mózgowia. Systematyka szlaków nerwowych przedstawia się następująco . Powrózek grzbietowy (funiculus dorsalis) jest w przeważającej swej części wypełniony – szlakiem zwojowym, który dzielimy na część przyśrodkową, zwaną – pęczkiem smukłym (fasciculus gracilis s. Golli) i na część boczną, mającą nazwę – pęczka klinowatego(fasciculus cuneatus s. Burdachi), (fasciculue lat. ) znajdujemy szlaki następujące: W powrózku bocznym Szlak czerwienno-rdzeniowy Monakowa (tractus rubrospinalis Monahowi) , zajmujący w przybliżeniu okolicę pośrodkową powrózka, bardziej powierzchownie istnieje – szlak rdzeniowo-móżdżkowy grzbietowy Flechsiga (tractus spino-cerebellarie dorsalis Plechsigi), a tuż pod nim – szlak rdzeniowo-móżdżkowy brzuszny Goversa (tractus spino-cerebellaris Goversi), Grzbietowo od szlaku czerwienno – rdzeniowego jest umieszczony – szlak korowo-rdzeniowy boczny, zwany inaczej – szlakiem piramidalnym bocznym ( tractus cortico – spinalis lat. s. tr. pyramidalie lat. ), a pod nim widnieje – szlak rdzeniowo-wzgórzowy (tractus spino – thalamious) . powrózek brzuszny (funiculus rentralis) tworzą następujące pęczki włókien: – szlak czworaczo-rdzeniowy (tractus tectospinalis), ułożony tuż u ściany szczeliny pośrodkowej brzusznej; bocznie od niego widnieje cienki szlak korowo-rdzeniowy brzuszny albo piramidalny brzuszny (tractus cerebro-spinalis ventr. s. pyramidalis rentr. s. cortico-spinalie) i wreszcie część brzuszną powrózka zajmuje – szlak przedsionkowo-rdzeniowy (tractus vestibulo-spinalie) . [podobne: wrastający paznokieć maść, armalux, altacet zel ]

Powiązane tematy z artykułem: altacet zel armalux wrastający paznokieć maść