Wpływ intensywnego obniżania poziomu glukozy w cukrzycy typu 2 ad 9

Rzeczywiście, sugerowanie większych korzyści w pierwotnym wyniku dla pacjentów z niższym poziomem hemoglobiny glikowanej lub bez choroby sercowo-naczyniowej stwarza możliwość, że pewne podgrupy pacjentów mogą odnieść korzyści z intensywnego obniżania stężenia glukozy. Jednak nasze badanie nie zostało zaprojektowane w celu przetestowania tych możliwości. Na koniec strategie obniżania stężenia glukozy zostały dostosowane dla każdego pacjenta w sposób otwarty na podstawie przypisania grupy badanej, późniejszej odpowiedzi glikemicznej na lek lub kombinację leków oraz rozwoju objawów klinicznych, takich jak hipoglikemia. To powiązanie przypisania grupy badanej z ekspozycją po randomizacji oznacza, że analizy mające na celu stwierdzenie, które aspekty strategii terapeutycznej przyczyniły się do zaobserwowanych wyników, prawdopodobnie nie pozwoliłyby jednoznacznie zidentyfikować ani wykluczyć przyczyny. W związku z powyższym, nieokreślone analizy możliwych przyczyn wyższej śmiertelności w grupie intensywnej terapii mogą być jedynie badaniami wstępnymi i wymagają prospektywnych badań. Obserwacja pacjentów po przejściu z terapii intensywnej do standardowej może dostarczyć istotnych informacji dotyczących odległych wskaźników śmierci i zdarzeń sercowo-naczyniowych po 3,5-letnim okresie intensywnej terapii. W innych badaniach badających długoterminowy wynik intensywnego obniżania stężenia glukozy21-25 zostaną przedstawione wyniki różnych podejść terapeutycznych dotyczących umieralności i zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz szereg cech klinicznych. Niezależnie od wyników tych innych badań, w naszym badaniu zidentyfikowano wcześniej nierozpoznaną szkodliwość intensywnego obniżania stężenia glukozy u pacjentów wysokiego ryzyka z cukrzycą typu 2 i wysokim poziomem hemoglobiny glikowanej. Ta szkoda może być spowodowana albo podejściem stosowanym do szybkiego obniżania poziomu hemoglobiny glikowanej lub do poziomów, które zostały osiągnięte. Nasze odkrycia podkreślają znaczenie prowadzenia badań z wystarczającą siłą statystyczną do oceny powszechnie stosowanych podejść dotyczących klinicznie istotnych wyników.
[podobne: pzhgp sanok, dayco tychy, altacet zel ]

Powiązane tematy z artykułem: altacet zel dayco tychy pzhgp sanok