Z odcinkiem piersiowo-ledzwiowym pnia wspólczulnego stoja w zwiazku w jamie brzusznej trzy wielkie skupienia zwojowe

Z odcinkiem piersiowo-lędźwiowym pnia współczulnego stoją w związku w jamie brzusznej trzy wielkie skupienia zwojowe, ujmowane pod nazwami: – zwoju trzewnego lub półksiężycowego (gn. coeliacum: s. semilunare) – zwoju krezkowego przedniego (gn. mesentericum, ant. ) i zwoju klezkowego tylnego(gn. mesentericum. post. ). Są one umieszczone na powierzchni brzusznej aorty w miejscu odejścia równoimiennych tętnic . Zwój trzewny(gn. coeliacum) składa się zazwyczaj z większej ilości zwojów (A. Stryszak 1935), rozrzuconych w potężnym splocie współczulnym, zwanym splotem trzewnym (plexus ooeliacus), otaczającym t. trzewną. Splot ten pozostaje w związku zarówno ze – splotem aortowym (plexus aorticus), jak i ze splotami otaczającymi gałęzie t. trzewnej, tj. ze –splotem śledzionowym (plexus lienalie), splotem żołądkowym (plexus gastricus) i –splotem wątrobnym (plexu hepaticus) . Zwój trzewny jest połączony z pniem współczulnym za pośrednictwem dwóch ważnych nerwów. Są to: – trzewny większy(n. splanchnicus major) i -n. trzewny mniejszy (n. splanchnicus minor) . N. trzewny większy odchodzi od VI i dalszych zwojów podkręgowych piersiowych (granica tylna waha się w szerokich granicach u poszczególnych ssaków i odpowiada u Hominidae X zwojowi, a u Equidae zwojowi XV lub XVI) licznymi gałązkami, które niebawem łączą się w pień wspólny, ciągnący się w klatce piersiowej pod opłucną. Z kolei n. trzewny przebija przeponę i wreszcie kończy się w zwoju trzewnym. [więcej w: gabinet torecan czopkiiczny Warszawa, torecan czopki olsztyn, torecan czopki ]

Powiązane tematy z artykułem: gedia nowa sól torecan czopki wrastający paznokieć maść