zwoje Obwodowe

Cechą niezwykle charakterystyczną wielu nn. współczulnych jest dążność ich do tworzenia – splotów, towarzyszących trzewiom oraz naczyniom. Wszystkie zwoje współczulne podzielimy na dwie kategorie: na -zwoje podkręgowe (gangtia subrertebraiia ), umieszczona tu pod kręgosłupem, oraz na – zwoje współczulne obwodowe (ganglia peripherica s. ganglia praerertebralia), położone w pobliżu trzew . W zależności od oddalenia zwojów podkręgowych od kręgosłupa albo od zwojów podkręgowych należy rozróżnić :-zwoje obwodowe rzędu,- zwoje Obwodowe IIl rzędu itd. i wreszcie zwoje obwodowe, umieszczone w ścianach lub w miąższu samych trzew, które ujmujemy pod nazwą – zwojów ściennych (ganglia intramuralia), Stosunek wzajemny wymienionych zwojów przedstawia się w najprostszych (ale nie w najczęstszych) przypadkach w sposób następujący. Oto w bezpośrednim związku ze zwojem podkręgowym jest zwój obwodowy I rzędu, który jest połączony z położonym bliżej trzew zwojem obwodowym II rzędu i tak dalej dopóty, dopóki łańcuch ten nie skończy się zwojem ściennym. Ponieważ zwój podkręgowy jest, jak już widzieliśmy, połączony z jądrem współczulnym rdzenia, budowa zatem całkowitego – łańcucha współczulnego (catena sympathica) przedstawia się następująco: jądro współczulne rdzenia , zwój podkręgowy , zwój współcz. obwodowy I rzędu , zwój współcz. obwodowy II rzędu , zwój współcz. obwodowy III rzędu , zwój współcz. obwodowy n-tego rzędu , zwój wspołcz. ścienny danego narządu. [podobne: multilac opinie, instagram kraseczka, waleriana krople ]

Powiązane tematy z artykułem: instagram kraseczka multilac opinie waleriana krople